Forskrifter om sikkerhedsskilte

Lovgivning – Arbejdstilsynets forskrifter for sikkkerhedsskilte
Her kan du læse om skiltets placering, Farve, samt reglerne for udformning af diverse brand – og sikkerhedsskilte. Jeg har fremhævet de væsentlige punkter. Ligeledes er der kildehenvisning, til de relevante kilder.
Indhold: 
1.  Hvad er den rigtige farve på et skilt
2.  Driftmæssige forskrifter

3.  Arbejdstilsynets forskrifter for sikkerhedsskilte bilag 3

4.  Forskrifter for forbudsskilte
5.  Forskrifter for advarselsskilte
6.  Forskrifter for påbudsskilte
7.  Forskrifter for redningsskilte
8.  Forskrifter for skilte vedrørende ildslukningsmatriel


Dansk standard (DS) 735, 2. udgave, angiver farver for mærkning af sikkerhedsudstyr og sikkerhedsskilte.
Nr. 5 rød
Nr. 25 gul
Nr. 40 grøn
Nr. 52 Blå
Farverne er angivet efter den International Commission on Illumination (C.I.E).
Du kan klikke her, for at se en beskrivelse af C.I.E
  Kilde: DS 735, side 1
Nr. 5 rød skal ligge i koordinat X 0,641, Y 0,332
Nr. 25 gul skal ligge i koordinat X 0,489, Y 0,485
Nr. 40 grøn skal ligge i koordinat X 0,244, Y 0,434
Nr. 52 Blå skal ligge i koordinat X 0,188, Y 0,183
DS 735 henviser til internationale standard ISO/DIS 3864.3. for farve.
Kilde: DS 735, side 2
Bortset fra hvid og sort tolereres mindre afvigelser
Kilde: DS 735, side 2
Når man så læser den internationale standard ISO/DIS 3864.3. for farver. Ser man, at de her henviser til den internationale standard ISO 3864-1:2002 (E). Her bliver de meget praktiske, og her er den endelige farvepræcicering beskrevet til produktionsbrug.
De skriver i ISO 3864-1:2002 (E) “Producenter af sikkerhedsskilte kan havde brug for guideline, for hvordan de respektive sikkerhedsfarver ser ud”
Derfor er der udarbejdet en referencetabel i ISO 3864-1:2002(E)
Kilde : (ISO 3864-1:2002(E) side 20 Annex A)
Referencetabel i ISO 3864-1:2002(E)
Denne tabel viser hvad farverne Nr. 5 rød, Nr. 25 gul, Nr. 40 grøn, Nr. 52 Blå jvf. DS 735, 2. udgave, svare til, i andre farvesystemer / og standarder.
Farver
DIN 5381
DIN 6164
RAL Munsell
AFNOR
NF X08-002 and X08-010
NCS
Rød 7,5 : 8,5 : 3 RAL 3001 7,5R 4/14 N˚2805 S 2080-R
Blå 16,7 : 7,2 : 3,8 Ral 5005 2,5PB 3/10 N˚1540 S 4060-R90B
Gul 2,5 : 6,5 : 1 RAL 1003 10YR 7/14 N˚1330 S 1070-Y10R
Green 21,7 : 6,5 : 4 RAL 6032 5G 4/9 N˚2455 S 3060-G
Hvid N : 0 : 0,5 RAL 9003 N 9,5 N˚3665 S 0500-N
Sort N : 0 : 9 RAL 9004 N 1 N˚2603 S 9000-N
Min leverendør fra tyskland, bruger RAL farvesystem. Nedenfor kan du se hvordan farvenummerene, som DS 735 henviser til,svarer til de forskellige RAL nummere, i følge ovennævnte skema fra den internationale standard ISO 3864-1:2002.
Rød nr. 5        = RAL 3001
Blå nr. 52       = Ral 5005
Gul nr. 25       = RAL 1003
Green nr. 40  = RAL 6032
Hvid nr. 65    = RAL 9003
Sort nr. 70     = RAL 9004
Hvis du googler RAL farve eller RAL Colour får du en masse eksembler på RAL farverne. Jeg har et link for at vise den røde farve nr. 5. i RAL systemet. Se efter farven “RAL 3001” Klik her 
Så kan du jo prøve at sammenligne med nedenstående billed af brandskiltet fra denne webshop brandskilt.dk “Brandslange, m/tekst brandslange”.
Billede er scannet ind.
Kan du se farveligeheden ? Farven nr. 5 RØD = RAL 3001.
Hvorfor alt denne skriveri ? Fordi mange af dem der sælger Brand og sikkerhedsskilte i danmark har tolket Rød nr. 5, som en mere lys nuance af  rød. Jeg ville sige nogle af dem nærmere sig mere RAL 3020.
Men DS 735 beskriver jo også, at der tolereres mindre afvigelser fra deres angivet farveplance.
Kilde: DS 735, side 2
Så forskellen mellem den RAL 3001, som angives i ISO 3864-1:2002 og det jeg syntes ser som RAL 3020, må alså være tolket som en mindre afvigelse.
Vores skiltet er lidt mørkere i den røde nuance, end den gængs røde farve, som mange skilte sælges i, i danmark. Men Brandskilte.dk, sælger brandskilte med den farven RØD nr. 5. som er angivet i DS 735 og ISO 3864-1.
Lovgivning om brug af sikkerhedsskilte.
Kapiten 6. Brandslukningsmateriel.
6.1 Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let
tilgængeligt.
     Brandslukningsmateriel skal anbringes således, at det ikke
indskrænker den frie bredde af flugtveje eller på anden måde
hindrer flugtvejes benyttelse. Brandslukningsmateriellet skal
fortrinsvis anbringes ved udgange fra lokaliteterne.
     Anbringelsesstederne skal afmærkes med skilte, der er udført i
     overensstemmelse med pkt. 2.3.
Kapitel 2.3 beskriver følgende.
2.3 Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med
     Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden
form for signalgivning.
Arbejdstilsynets – Forskrifter for sikkkerhedsskilte bilag 3
1. Væsentlige krav
1.1. Med hensyn til udformning og farvevalg skal sikkerhedsskiltene
være i overensstemmelse med punkt 3, svarende til de enkelte
      sikkerhedsskiltes formål (forbudsskilte, advarselsskilte,
      påbudsskilte, redningsskilte samt skilte vedrørende
      ildslukningsmateriel).
1.2. Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der
      ikke bidrager til forståelsen, skal udelades.
1.3. De anvendte piktogrammer kan afvige en smule fra eller
gøres mere detaljerede end illustrationerne i punkt 3,
under forudsætning af at de har en tilsvarende betydning og
      ikke bliver vanskeligere at forstå.
1.4. Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der
      bedst muligt kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre
      belastninger fra det omgivende miljø.
1.5. Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse og farve-
      og lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let kan ses og
     forstås.
2.   Anvendelse af sikkerhedsskilte
2.1. Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på
      en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der
      tages hensyn til eventuelle forhindringer, enten ved indgangen
      til et område, hvor det generelt er risikabelt at færdes, eller i
      umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand,
      og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og
      iøjnefaldende sted.
2.1.1. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163
        af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning,
        skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig,
        anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller
        kunstig belysning.
2.2. Når den situation, der begrundede opsætningen af
      sikkerhedsskiltet, ikke længere foreligger, skal
sikkerhedsskiltet fjernes.
Arbejdstilsynets forskrifter for forbudsskilte
3.1. Forbudsskilte – Væsentlige krav:
   1. Rund form.
2. Sort piktogram på hvid bund, rød kant og rød bjælke, der går
       nedad fra venstre mod højre tværs over piktogrammet i en
       vinkel på 45° i forhold til vandret. Den røde farve skal dække
       mindst 35% af skiltets overflade.
       
3.2. Advarselsskilte – Væsentlige krav:
1. Trekantet form.
2. Sort piktogram på gul bund, sort kant. Den gule farve skal
       dække mindst 50% af skiltets overflade.
         
 Arbejdstilsynets forskrifter for påbudsskilte.
3.3. Påbudsskilte – Væsentlige krav:
1. Rund form.
2. Hvidt piktogram på blå bund. Den blå farve skal dække mindst
       50% af skiltets overflade.
3.4. Redningsskilte – Væsentlige krav:
1. Rektangulær eller kvadratisk form.
2. Hvidt piktogram på grøn bund. Den grønne farve skal dække
          mindst 50% af skiltets overflade.
3.5. Skilte vedrørende ildslukningsmateriel – Væsentlige krav:
1. Rektangulær eller kvadratisk form.
2. Hvidt piktogram på rød bund. Den røde farve skal dække
mindst 50% af skiltets overflade.
 
Kilde : Arbejdstilsynet forskrifter for sikkerhedsskilte.

Copyright 2019 ABFU Brand og Førstehjælp ApS | Aspen 16, DK - 4000 Roskilde | CVR: 29218838