Lovgivning om Håndildslukkere

Planlægning af faste arbejdssteders indretning
Her står i 3. at man skal følge f.eks. bygningsreglementet, stærkstrømsbekendtgørelsen og brandlovgivningen

Faste arbejdssteders indretning – A.1.9
Her står at der skal være en ildslukker på en arbejdsplads -se punkt 2.7

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr
BEK nr 289 af 24/04/2001

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand
Åbn kapitel om Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
Version 1.1 (04.03.2021)

Copyright 2019 ABFU Brand og Førstehjælp ApS | Aspen 16, DK - 4000 Roskilde | CVR: 29218838