Brandtilsynet – Genfyldning af Brandslukkere

Salg, service og genopfyldning af Håndildslukkere – spar penge og miljø.

Aflever din Housegard Ildslukker til mig og få den genopfyldt for mellem 50 og 400 kr. Trykprøvning +100 ekskl. moms. 

Basispris 299,00 kr.
Inkl. Kontrolvejning med DS-ID1014 godkendt vægt
Inkl. Service/tilsynsetiketter
Inkl. evt. Genplombering
Inkl. Registrering af Jeres brandmateriel
Inkl. kørsel.
Inkl. Bortskaffelse af Housegard Ildslukkere og alle genanvendelige kulsyre

Priser på tilsyn
Kulsyreslukkere 2-5-6 kg. = 52,00 kr. 
Pulverslukkere 2kg-4kg-6kg-12kg = 48,00 kr.
Vandslukkere 9L = 48,00 kr.
Skumslukkere 6L og 9 L = 48,00 kr.
Slangeskabe og vinder = 80,00 Nylon

Slangeskabe og vinder = 120,00  Gummi

Hvad er et tilsyn / serviceeftersyn, årligt tilsyn eller egenkontrol i Jeres virksomhed.
Kort beskrevet – Ikke DS certificeret ildslukkere skal kasseres ved fejl og efter brug. Ds certificeret ildslukkere vil blive repareres og genfyldt. f.eks. skift af etikette 25 kr. Fyldning og trykprøvning af din Housegard ildslukker med 9l vand 400 kr. ekskl. moms. 

 • Om Håndildslukkeren er på plads, er frit tilgængelig og forsvarligt ophængt, samt om dens placerin er korrekt afmærket efter arbejdstilsynets bek. om sikkerhedsskiltning.
 • om slukkeren fremtræder funktionsklar – herunder om funktionsgrebet er intakt.
 • om slukkeren er forsynet med letlæselig dansksproget brugsanvisning.
 • om en eventuel trykmåler viser, at drifttrykket er korrekt.
 • om plomberingen er intakt
 • om årligt serviceeftersyn er udført rettidigt, hvis det er krævet ifølge typegodgendelseserklæring og angivet på slukkeren (egenkontrol kan ikke erstatte det årlige serviceeftersyn på en DCO-mærket håndildslukker)
 • om slukkeren i øvrigt fremstår uden åbenlyse beskadeigelser.
 • Kontrol af Periodiskundersøgelse (trykprøvet inden for 5 eller 10 år)
 • Udskifter etiketter der er defekte
 • Rengøring og rensning af ildslukkeren
 • Kontrol og evt. udskiftning af pakning på Kulsyreslukkere
 • Kontrolvejning af Kulsyreslukkere, om de indeholder de 2-5 eller 6 kg CO2 som etikette angiver, max. minus.  100g-250g eller 300g. Min vægt kontrolleres af Forche, og er kontrolleret for præcis. måling på +/- 2%.
 • Genplombering – af DS certificeret ildslukkere.
 • Kontrollere coating for ildslukkere med vand,skum og fedtbrandslukningsmiddel.
 •   Alle ikke DS certificeret ildslukkere, DS/EN3 kontrolleres Jf. BR18 vejledning til kap. 5 – Brand
  – Slangevinde Kapitel 7.5.6.2
  – Ildslukker Kapitel 7.5.17.2
  – Brandtæppe – Kapitel 7.5.19.1

Er der fejl på en DS/EN3 ildslukker, skal den kasseres, og udskiftes. Jeg vil så opsætter en Housegard DS-certificeret ildslukke, som kan repareres og genanvendes. Spar miljø, tid og penge.

Håndildslukkere er en trykflaske og er underlagt dansk lovgivning.
Grundlæggende regler om Håndildslukkere beskrives i BEK nr 289 af 24/04/2001 – Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr – se §2 punkt 4. 

Kap. 5 Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater
Stk. 2. Nævnte udstyr skal periodisk undersøges efter tilsvarende regler, som anført i ADR/RID-konventionerne. Periodisk undersøgelse skal foretages hvert 5. år. For bærbare CO2 -ildslukkere dog hvert 10. år. Trykladede skum- og vandslukkere skal besigtiges indvendig 1 gang om året.

Dog kan DS-mærkede bærbare ildslukkere og mobile ildslukkere op til og med 50 kg fortsat fyldes og periodisk undersøges på værksteder, der er certificeret efter Dansk Standard SBC 246. (idag DS2320-2020)

ABFU Brand og Førstehjælp ApS
CVR-nummer: 29218838

Johan Beuschau

Aspen 16
4000 Roskilde

  Bliv Kontaktet
  Copyright 2019 ABFU Brand og Førstehjælp ApS | Aspen 16, DK - 4000 Roskilde | CVR: 29218838